หลักสูตรอบรม เดือน
วัน / เวลา ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ CPD CPA อัตราค่าอบม-สัมมนา สถานที่ สำรอง
ที่นั่ง
บช. อื่นๆ บช. อื่นๆ ทั่วไป วีไอพี
12-02-59 กับดักภาษี SMEs บัญชีเดียว ผลกระทบและแนวทางแก้ไข

วิทยากร  อาจารย์รุ่งทิพย์  ธัญวงษ์


รอ รอ รอ รอ 3,500 VAT 245 รวม 3,745 บาท 2,800 VAT 196 รวม 2,996 บาท อริสตัน สำรองที่นั่ง
   ติดต่อสอบถาม  : Tel. 02-415-1567 ต่อ 11-14,   Fax.02-415-1461,    E-mail : Seminar@nukbunchee.com

 
Untitled Document
Home Member Seminar Accounting Tax Biz Law Webboard Service

                                                                  © Copyright 2010 www.nukbunchee.com All rights reserved.Nukbun chee dot com Co.,Ltd.
                                                     เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928