ชุมชนคนบัญชีที่ใหญ่ที่สุด เสนอข้อมูลบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ข้อมูล Update ทุกวัน
 

Username
Password

สิทธิประโยชน์สมาชิก VIP
 • ข้อมูลและข่าววิชาชีพบัญชี เช่น มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
      การสอบบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
 • ข้อมูลและข่าวกฎหมายภาษีสรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต
 • ข่าวกฎหมายธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ การสอบบัญชี
 • ข่าวสัมมนาฟรี เกี่ยวกับบัญชี ภาษี AEC ที่หน่วยงานราชการต่างๆ หรือเอกชนจัด
 • ส่วนลดการสัมมนาที่นักบัญชีดอทคอมเป็นผู้จัด

  อัตราค่าสมาชิก VIP (รวมภาษีแล้ว)
    บุคคธรรมดา
     - 6 เดือน 770.40 บาท
     - 1 ปี 1,284 บาท
     - 2 ปี ส่วนลด 10% หรือ เพิ่มอายุสมาชิก 3 เดือน
     - 3 ปี ส่วนลด 15% หรือ เพิ่มอายุสมาชิก 6 เดือน
    นิติบุคคล
     - 6 เดือน 1,155.60 บาท
     - 1 ปี 1,926 บาท
     - 2 ปี ส่วนลด 10% หรือ เพิ่มอายุสมาชิก 3 เดือน
     - 3 ปี ส่วนลด 15% หรือ เพิ่มอายุสมาชิก 6 เดือน

  ** กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษีด้วย มิฉะนั้นต้องชำระเต็มจำนวน

ข่าว / กฎหมาย
VIP
Free
   1. บัญชี

ข่าวรายวัน

ได้รับหัวข้อข่าว เดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง download ได้จากเว็บบอร์ดนักบัญชีดอทคอม
   2. ภาษี

ข่าวรายวัน

   3. กฎหมายธุรกิจ เศรษฐกิจ

ข่าวรายวัน

   4. กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม

ข่าวรายวัน

   5. บทความวิเคราะห์

ตามวาระ

ไม่ได้รับ

   6. ข่าวอบรมสัมมนานักบัญชี

ทุก 15 วัน

ทุก 15 วัน

   7. ข่าวสัมมนาฟรี

ข่าวรายวัน

ไม่ได้รับ

   8. ส่วนลดการสัมมนา

10 – 20%

ไม่ได้รับ


วิธีการสมัครสมาชิก VIP  นักบัญชีดอทคอม
1.  สมัครทางแฟกซ์ โดย
 

Download ใบสมัครสมาชิก หรือ โทรมาแจ้ง ขอแบบฟอร์ม ได้ที่
ฝ่ายบริการ 02 415-1567 (อัตโนมัติ) กรอกข้อมูลแล้วแฟกซ์มาที่ 02-415-1461

 
Download ใบสมัคร
2.  สมัคร Online
.

  สมัครสมาชิกแบบ free
  สมาชิกแบบ free ต้องการ upgrade เป็น VIP
  สมัครสมาชิกแบบ VIP

การชำระค่าสมาชิก

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือโอนทางตู้ ATM

ชื่อบัญชี บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาวงแหวนรอบนอก (เอกชัย - บางบอน) บัญชีกระแสรายวัน 728-1-03257-1
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล พระราม2 บัญชีกระแสรายวัน 033-3-00450-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัล พระราม2 บัญชีกระแสรายวัน 156-3-00425-6
 
 • ส่งหลักฐานการชำระค่าสมาชิก Fax.02-415-1461, Email.member@nukbunchee.com
 • สมาชิกวีไอพี จะใช้สิทธิได้หลังจากได้รับอีเมล์ตอบกลับ นับได้รับหลักฐานการโอนเงิน
 • สมาชิกใหม่ สามารถ down load ข้อมูลย้อนหลังได้

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายบริการ 02 415-1567 ต่อ 12 - 14 

 

Untitled Document
Home Member Seminar Accounting Tax Biz Law Webboard Service

                                                                  © Copyright 2010 www.nukbunchee.com All rights reserved.Nukbun chee dot com Co.,Ltd.
                                                     เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928