การตรวจสอบบัญชี
เตรียมสอบ CPA
ข้อสอบเก่า & แนวคำตอบ
แบบฟอร์ม
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ
แหล่งข้อมูลการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

ข้อสอบ CPA (อัตนัย)
** หมายเหตุปรนัยไม่เป็นที่เปิดเผย
วิชาการบัญชี
วิชาการสอบบัญชี 1
วิชาการสอบบัญชี 2
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
แนวคำตอบข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี (อัตนัย)
วิชาการบัญชี 1 (ส่วนอัตนัย) ครั้งที่12 (3/2551)
วิชาการบัญชี 2 (ปรนัย)
 
ตัวอย่างข้อสอบ CPA และแนวคำตอบ ครั้งที่ 10(1/2551)
วิชาการบัญชี 1
วิชาการบัญชี 2
 
ข้อสอบ CPA พร้อมเฉลย ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ปี 2550-2551 วิชาการบัญชี 1
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด และเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรื่อง แม่บทการบัญชี และลูกหนี้การค้า
 
ครั้งที่ 7 (1/2550) ครั้งที่ 26
ครั้งที่ 3 (3/2548) ครั้งที่ 25

ครั้งที่ 2 (2/2548)

ครั้งที่ 24
ครั้งที่ 1 (1/2548) ครั้งที่ 23
ครั้งที่ 27 ครั้งที่ 22

วิจารณญาน และลิขสิทธิ์ของ อาจารย์สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
* อาจารย์รับติวด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 01-7550543
E-mail : somsak_pr@yahoo.com

แนวคำตอบข้อสอบ CPA วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทําและตรวจสอบบัญชี (อัตนัย)
ครั้งที่10 (1/2551) ครั้งที่ 2 (2/2548)
ครั้งที่ 9 (3/2550) ครั้งที่ 1 (1/2548)
ครั้งที่ 8 (2/2550) ครั้งที่ 27
ครั้งที่ 7 (1/2550) ครั้งที่ 26
ครั้งที่ 6 (3/2549) ครั้งที่ 25
ครั้งที่ 5 (2/2549) ครั้งที่ 24
ครั้งที่ 4 (1/2549) ครั้งที่ 23
ครั้งที่ 3 (3/2548) ครั้งที่ 22

วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
เตรียมตัวสอบอย่างนี้ ครั้งเดียวผ่าน (วิชาคอมฯ)

โดย อาจารย์พัฒนา บุญสุข สนใจติวติดต่อสอบถาม
02-9457443   มือถือ 087-6931010,  089-1600632   WWW.tuecpa.com   'คลังข้อมูลสอบCPA'
E-mail : b_patana@hotmail.com

 

 

Copyright CPD Training Co.,Ltd. All Rights Reserved.
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0107514804756