บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
Nukbunchee dot com Co.,Ltd.

เลขผู้เสียภาษี :
0105556131928
 
87/487 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
 
87/487 Kanjanapisek Rd. Bangbon Bangbon Bangkok 10150
 
โทร    : 0-2415-1567
แฟกซ์ : 0-2415-1461
E-mail : webmaster@nukbunchee.com
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
 
     
บริการบัญชี
ทำบัญชี
รายงาน/นำส่งแบบภาษี
รายงาน/นำส่งแบบประกันสังคม
ดำเนินการชำระบัญชีเลิกกิจการ
วางรูประบบบัญชีและการควบคุมภายใน กิจการ SMEs
ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง
บริการด้านกฎหมาย
จดทะเบียนธุรกิจ/สิทธิบัตร
ร่าง/จัดทำสัญญา
นิติกรรมที่ดิน
กฎหมายภาษีอากร
ทำความเห็นทางกฎหมาย (ข้อหารือ)
วิเคราะห์ประเด็น/ตรวจสอบบัญชีภาษี
ดำเนินการขอคืนภาษี
อุทธรณ์การประเมินภาษี
ดำเนินคดีภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล
วางระบบบริหารงานบุคคลและกฎหมายแรงงาน
ปรับปรุงข้อบังคับ สวัสดิการพนักงาน
ให้คำปรึกษา/ดำเนินคดีแรงงาน
รายละเอียด คลิ๊ก www.kon.co.th
ฝึกอบรมสัมมนา
จัดฝึกอบรม สัมมนาแบบทั่วไป และฝึกอบรมภายในองค์กร (Inhouse Training) เกี่ยวกับ การบัญชี การบัญชีบริหาร การบริหารงานบุคคล กฎหมายแรงงาน
  บริการอื่นๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-415-1467
  เว็บไซต์นักบัญชีดอทคอม  ส่งข่าวเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน ฯลฯ ให้สมาชิก ทางอีเมล์
 
 

  
     นักบัญชีดอทคอมเปิดตัวในโลกไซเบอร์ประมาณเดือนมีนาคม 2544 แต่ระยะเวลาในการทำงานจริงๆ เริ่มประมาณเดือนตุลาคม 2543 ถึงต้นปี 2544 ตอนนั้นเวบมาสเตอร์ เพิ่งเรียนจบนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) กำลังว่างๆ อยู่ และเพิ่งหัดเล่นอินเตอร์เน็ต ก็เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำเว็บไซต์ส่วนตัว สาเหตุใหญ่ๆ ก็คือ
ทำเพราะชอบ คืออุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบเขียนชอบอ่านชอบเล่าถ่ายทอดเรื่องราว
เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารบัญชี ภาษีออนไลน์ ให้กับทุกคนที่จำเป็นที่ต้องใช้ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษี ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ อยากสร้างที่รวมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรธุรกิจของตนเอง เนื่องจากเป็นเว็บที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว เป็นที่เชื่อถือของคนบัญชี ทำให้นักบัญชีดอทคอมเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาตามลำดับ
เกียรติประวัติเว็บไซต์
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2546
  บทความเรื่อง “ วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ……” เขียนโดยวิไล วัชรชัยสิริกุล เว็บมาสเตอร์ ได้รับการผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อมูล เสนอต่อวุฒิสมาชิกเพื่อกลั่นกรองกฎหมาย หลังจากสภาผู้แทนราษฎร์ลงมติเห็นชอบแล้ว)
( นำเสนอโดยสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บรรจุระเบียนวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 ( สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2546
สื่อหนังสือพิมพ
3 มิถุนายน 2545 ได้ลงในคอลัมน์ส่องเว็บ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
12 กันยายน 2545 ได้ลงในคอลัมน์เว็บฮิต หนังสือพิมพ์มติชน
14 ตุลาคม 2545 ได้ลงในคอลัมน์เดลี่เว็บ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สื่อวิทยุ โทรทัศน์
6 พฤษภาคม 2546 รายการชั่วโมงเศรษฐกิจ วิทยุจุฬา 101.5
22 พฤษภาคม 2546 รายการเทคโนโฟกัส ITV ช่วง web today วิทยุ รายการ MCOT.net Modern 9 ได้รับการจัดอันดับเป็นเว็บไซต์บัญชีที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากหนังสือต่างๆ หลายปีติดต่อกัน
   


 
Untitled Document
Home Member Seminar Accounting Tax Biz Law Webboard Service

                                                                  © Copyright 2010 www.nukbunchee.com All rights reserved.Nukbun chee dot com Co.,Ltd.
                                                     เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928