ชุมชนคนบัญชีที่ใหญ่ที่สุด เสนอข้อมูลบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ข้อมูล Update ทุกวัน
 
 

Username
Password

WOWSlider generated by WOWSlider.com
  • สัมมนาหลักสูตรคุณภาพ
  • สมัครสมาชิกวีไอพี เพื่อรับจดหมายข่าวและส่วนลดสัมมนา
1 2
Carousel Slideshow by WOWSlider.com v4.8

วัน / เวลา ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ (คลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดาวน์โหลด) CPD (ชม.) CPA (ชม.) อัตราค่าอบรม-สัมมนา สถานที่ จอง
สัมมนา
บช. อื่นๆ บช. อื่นๆ ทั่วไป วีไอพี
new
22 - 23 ธ.ค. 59
09:00 - 16:30 น.
ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการควบรวมกิจการฝ่าวิกฤต
บรรยายโดย  อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล , อ.ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ , อ.สากล ลี้ประกอบบุญ
สถานที่  Amari Boulevard Hotel Bangkok

- 12 - 12 10,000 + VAT 700 = 10,700 บาท 12,000+ VAT 840 = 12,840 บาท Amari Boulevard Hotel Bangkok ปิด
14 - 15 พ.ย. 59
09:00 - 16:30 น.
วิเคราะห์ เจาะลึกรายการในแบบภ.ง.ด 50 เพื่อลดหรือรับมือกับข้อพิพาทภาษี

บรรยายโดย  วิทยากรผู้ทรงวุฒิด้านภาษีสรรพากร , อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล
สถานที่  Ariston Hotel Bangkok

- 12 - 12 6,000 + VAT 420 = 6,420 บาท 5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท Ariston Hotel Bangkok ปิด
   +++ อัตราค่าสัมมนานี้ รวมเอกสาร+อาหารว่าง+อาหารกลางวัน

NukBunChee News To VIP Member
18-11-2016 - มาตรฐานการบัญชีใหม่ 50 ฉบับ ปรับปรุง 2559 มีผลใช้ 1 มกราคม 2560
07-11-2016 - ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการควบรวมกิจการฝ่าวิกฤต
02-11-2016 - คำสั่งหัวหน้า คสช.ประกาศขยายเวลาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีก 1 ปี (ถึง 30 กันยายน 2560)
25-10-2016 - ประกำศแล้ว "ข้อบังคับฯ กำรพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชี 40 ชั่วโมงใช้ปี 2560"
24-10-2016 - แจ้งเลื่อนอบรมวิเคราะห์ เจาะลึกรายการในแบบภ.ง.ด 50 เพื่อลดหรือรับมือกับข้อพิพาทภาษี

E-Service

ประมวลรัษฎากรออนไลน์ ไทย อังกฤษ

ขอเลขผู้เสียภาษีและการแก้ไข

โปรแกรมคำนวณภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์

จดทะเบียน VAT SBT

จดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒฯ

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒ ฯ

ประกันสังคม


 
 
  บัญชี

  ภาษี

 กฎหมายธุรกิจ

 
Untitled Document
Home Member Seminar Accounting Tax Biz Law Webboard Service

                                                                  © Copyright 2010 www.nukbunchee.com All rights reserved.Nukbun chee dot com Co.,Ltd.
                                                     เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 010556131928